Nasze realizacje

"Przystosowanie nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie na cele noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych, a także wyburzenie części istniejących zabudowań i przebudowa części budynku na potrzeby mieszkania chronionego".

Od 08.01.2019r. do 23.06.2020r. realizowaliśmy zadanie pn. ""Przystosowanie nieruchomości przy ul. Błogockiej 30 w Cieszynie na cele noclegowni i schroniska dla osób bezdomnych, a także wyburzenie części istniejących zabudowań i przebudowa części budynku na potrzeby mieszkania chronionego".

Prace polegały na wykonaniu:

- Roboty budowlane w zakresie m.in. : rozbiórka elementów budowlanych, przebudowa ścian i elementów kontrukcyjnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie podłóg, posadzek, malowanie ścian i sufitów, budowa altany ogrodowej oraz zagospodarowanie terenu. 

- Instalacje sanitarne w zakresie m.in: wykonanie/przebudwa wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej, c.o.,

- Instalacje elektrcynze w zakresie m.in.: wykonainie wewnętrznych instalcji elektrycnzych z montażem osprzetu, wykonajie instalacji piorunochronnej,

- Wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- Systemu syganlizacji pożarowej.