Nasze realizacje

Roboty budowlane i sanitarne na zadaniu: Budowa Sali widzeń w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach ZK w Wojkowicach, oraz Przebudowa infrastruktury technicznej wraz z fragmentem wygrodzeń wewnętrznych

W okresie 18.09.2018r.- 07.12.2018r. wykonaliśmy zadanie pn. "Roboty budowlane i sanitarne na zadaniu: Budowa Sali widzeń w Oddziale Zewnętrznym w Ciągowicach ZK w Wojkowicach, oraz Przebudowa infrastruktury technicznej wraz z fragmentem wygrodzeń wewnętrznych".

 

Zakres wykonywanych prac polegał m.in. na:

- Budowie Sali Widzeń z dodatkowymi pomieszczeniami,

- Wykonanie zabezpieczeń techniczno - ochronnych,

- Intsalacje wewnętrzne: wod. - kan. c.o.,

- Przyłącza sieci zewnętrznych.