Nasze realizacje

Termomodernizacja budynku stołówki w zespole sanatoryjno - szpitalnym rehabilitacji narządu ruchu "Gwarek"


Budynek przed termomodernizacją

Budynek przed termomodernizacją

Budynek po termomodernizacji

Budynek po termomodernizacji