Nasze realizacje

Magazyn Opakowań -

Inwestor : "GRUPA ŻYWIEC" S.A.

Lokalizacja : Browar w Żywcu, ul. Browarna 88

Okres realizacji : styczeń - czerwiec 2008 r.

Hala nagazynu kartonu ma wymiary w rzucie 31,1 x 42,7 m. Wysokość budynku wynosi 14,0 m. Konstrukcję nośną budynku stanowią prefabrykowane słupy żelbetowe wsparte na palach żelbetowych. Konstrukcja dachu wykonana jest z kratownic stalowych. Ściany zewnętrzne wykonano z płyt warstwowych wypełnionych wełną mineralną. Ściana od strony istniejącej hali rozlewni piwa została wykonana jako murowana z uwagi na jej funkcję ściany oddzielenia p.poż (REI240). Poszycie dachu z plachy trapezowej, ocieplenie wełną mineralną gr. 15 cm , pokrycie z dwóch warstw papy termozgrzewalnej . Posadzka żelbetowa, utwardzona i zatrta na gładko. Pod posadzką , na warstwach zagęszczonej podbudowy z kruszyw, wykonano ruszt żelbetowych pod torowiska wózków jezdnych regałów wysokiego składowania.

Dane techniczne budynku :

powierzchnia zabudowy               1345,0 m2                                                                                                          powierzchnia całkowita                1345,0 m2                                                                                                          powierzchnia użytkowa                1290,0 m2                                                                                                         kubatura                                 18430,0 m2