Nasze realizacje

Remont II piętra kliniki św. Łukasza w Bielsku - Białej

W okresie 01.11.2012 r. - 28.02.2013 r. realizoawliścmy zadanie pn.: " Kompleksowy remont II piętra w budynku Kliniki św. Łukasza w Bielsku - Białej".

Wykonane roboty m.in. polegały na: