Nasze realizacje

Budowa placów rekreacyjnych w Gminie Milówka

W okresie marzec - październik 2010 r. realizowaliśmy zadanie dla Gminy Milówka pod nazwą "Budowa placów rekreacyjnych w Gminie Milówka".

Na w/w zadanie składało się wykonanie 5 placów rekreacyjnych w gminie tj.:

Wykonywaliśmy prace polegające na budowie ciągów pieszych, placu zabaw oraz zagospodarowania terenu oraz zieleni. Pod terenem wykonano drenaż odwadniający. Na terenie placu została równiez wykonana "klasa na powietrzu" służąca do zajęć lekcyjnych w miesiącach letnich.

Na terenie przyszkolnym wykonano plac zabaw, ogrodzenie uzupełniające oraz zagospodarowanie zieleni wraz z montażem elementów małej architektury.

Wykonane prace polegały na budowie parkingu oraz placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem zieleni oraz montażem elementów małej architektury.

Prace polagały na stworzeniu placu rekreacyjnego z elementami miałej architektury oraz zagospodarowaniem zieleni.

 Zrealizowaliśmy prace polegające na wykonaniu placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu i zieleni oraz montażem elementów małej architektury

 

Obecnie trwa procedura odbiorowa.


Plac zabaw - Laliki

Szare

Szare

Szare

Szare

Szare

Szare

Szare

Nieledwia

Nieledwia

Szare

Szare

Nieledwia

Nieledwia

Nieledwia

Nieledwia

Nieledwia

Nieledwia

MilĂłwka

MilĂłwka

MilĂłwka

Laliki

Kamesznica

Kamesznica

Kamesznica

Kamesznica

Kamesznica