Nasze realizacje

Rewitalizacja terenu parku z przeznaczeniem na centrum wypoczynku i rekreacji w Gminie Łękawica

W okresie od 01 marca do 25 sierpnia 2010 r. dla Gminy Łękawica realizowaliśmy zadanie pod nazwą "Rewitalizacja terenu parku z przeznaczeniem na centrum wypoczynku i rekreacji w Gminie Łękawica".

W ramach w/w zadania Nasza Firma wykonała:

Zespół boisk tworzą trzy boiska:

1) boisko do tenisa o nawierzchni z mączki ceglanej;

2) boisko do siatkówki/koszykówki o nawierzchni asfaltowej;

3) boisko do badmintona o nawierzchni asfaltowej

Ogrodzenie hybrydowe o wysokości 4,0 m z paneli NYLOFLOR 3D (h=2,10 m) powyżej piłkochwyty z bezwęzłowej sieci propylenowej.

Krąg jest częściowo zadaszony (konstrukcja drewniana oparta na konstrukcji stalowej. Pod zadaszeniem znajduje się płyta żelbetowa zatarta na ostro stanowiąca posadzkę kręgu.  Posadzka wewnątrz kręgu wykonana jest z kamienia łupanego.

W pozostałej części parku wykonaliśmy 460 m2 ścieżek spacerowych z kostki brukowej betonowej oraz 3 platformy do opalania znajdujące sie wzdłuż brzegu rzeki. Przy ścieżkach oraz platformach zamontowane zostały ławki parkowe. 

Na terenie parku zostało zainstalowane oświetlenie. Oświetlone zostaly zarówno ścieżki spacerowe jak i zespół boisk.